καλεῖσθ'

καλεῖσθ'
καλεῖσθε , καλέω
call
fut ind mid 2nd pl (attic epic)
καλεῖσθε , καλέω
call
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
καλεῖσθε , καλέω
call
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
καλεῖσθε , καλέω
call
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
καλεῖσθαι , καλέω
call
fut inf mid (attic epic)
καλεῖσθαι , καλέω
call
pres inf mp (attic epic)
καλεῖσθε , καλέω
call
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”